Kulczycki, Emanuel, i in. „Jak Rozpoznać Recenzowane Publikacje – O Etykietach Z Otwartymi Danymi recenzentów W Monografiach Naukowych”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(53-54), grudzień 2019, s. 183–217, doi:10.14746/nisw.2019.1-2.6.