Bieliński, J., i A. Tomczyńska. „Etos Nauki We współczesnej Polsce”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(53-54), grudzień 2019, s. 219–250, doi:10.14746//nisw.2019.1-2.7.