Kulczycki, E., E. A. Rozkosz, i A. Drabek. „Umiędzynarodowienie Polskich Czasopism W Naukach społecznych I Humanistycznych – Transformacyjna Rola Systemu Ewaluacji Nauki”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(53-54), grudzień 2019, s. 331–357, doi:10.14746/nisw.2019.1-2.11.