Boguski, J. „Od Uniwersytetu Tradycyjnego Do Uniwersytetu przyszłości”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(33), styczeń 2009, s. 25-33, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3100.