Dąbrowa-Szefler, M. „OECD; Szkolnictwo wyższe; zarządzanie Szkolnictwem wyższym; Finansowanie Szkolnictwa wyższego; Internacjonalizacja Szkolnictwa wyższego; Kariera Naukowa; Nauczyciele Akademiccy”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(33), styczeń 2009, s. 56-78, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3102.