Drogosz-Zabłocka, E. „Potwierdzanie Kwalifikacji - doświadczenia Polskie. Informacja O Zrealizowanym Projekcie Zewnętrzny Egzamin Zawodowy. Analiza, Diagnoza Oraz Perspektywy Zmian”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(33), styczeń 2009, s. 169-83, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3134.