Dziedziczak-Foltyn, A., i K. Musiał. „Kontrolować Czy nadzorować? Modelowanie Polskiej Polityki Szkolnictwa wyższego Z Punktu Widzenia Nordyckiej Utopii”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(34), styczeń 2009, s. 102-28, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3172.