Fałkowski, Wojciech. „Debata O Szkolnictwie wyższym We Francji. Wprowadzenie”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(34), styczeń 2009, s. 129-31, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3174.