Gałkowski, A. „Od Redakcji”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(35-36), styczeń 2010, s. 7-8, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3183.