Gałkowski, A. „Uniwersytet W Procesie Przemian Rozmowa Z Prof. Dr. Hab. Jerzym Wilkinem”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(35-36), styczeń 2010, s. 9-16, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3184.