Marszałek, A. „Uwarunkowania determinujące Funkcjonowanie szkół wyższych W XXI Wieku”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(35-36), styczeń 2010, s. 17-29, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3185.