Białecki, I. „Wprowadzenie. Dwa Nurty Polityki Edukacyjnej?”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(35-36), styczeń 2010, s. 117-24, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3197.