Allemann-Ghionda, C. „Reforma Szkolnictwa wyższego W Niemczech: Akademickie przedsiębiorstwo W Budowie”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(35-36), styczeń 2010, s. 125-42, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3198.