Błesznowski, B., i M. Bujalski. „Polityka Edukacyjna Jako Polityka Prawdy W społeczeństwie Ponowoczesnym”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(35-36), styczeń 2010, s. 160-71, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3202.