Drogosz-Zabłocka, E., i B. Minkiewicz. „Potencjalne Kwalifikacje absolwentów Uczelni Warszawy I Mazowsza”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(35-36), styczeń 2010, s. 224-49, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3208.