Romanowska, M. „Ocena konkurencyjności Uczelni Mazowsza Na Tle Polskiego Szkolnictwa wyższego”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(35-36), styczeń 2010, s. 250-64, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3210.