Antonowicz, D., M. Krawczyk-Radwan, i D. Walczak. „Rola Marki Dyplomu W Perspektywie niżu Demograficznego W Polsce (2010—2020)”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(37), styczeń 2011, s. 87-105, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3230.