Werner, E. „Absolwent szkoły wyższej - Sylwetka W kontekście społecznym”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(37), styczeń 2011, s. 106-18, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3231.