Blanc, K. „Małżonkowie Curie I Nagrody Nobla”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(38), styczeń 2011, s. 10-14, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3241.