Zamojska, D. „Cezaria Anna Baudouin De Courtenay- -Vasmer-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa (1885-1967)”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(38), styczeń 2011, s. 15-25, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3245.