Krasowska, H. „Osiągnięcia Ewy Rzetelskiej-Feleszko (1932-2009) W Zakresie światowej Slawistyki”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(38), styczeń 2011, s. 26-34, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3246.