Jołkiewicz, D. „Kobiety W Naukach Medycznych Wczoraj I Dziś”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(38), styczeń 2011, s. 35-47, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3247.