Gałkowski, A. „Kobiety W Sferze B+R W Polsce Na przykładzie Nauk ścisłych I Technicznych. Wybrane Zagadnienia”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(38), styczeń 2011, s. 48-55, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3248.