Drogosz-Zabłocka, E. „Kariery Akademickie Kobiet W Naukach Technicznych. Przykład Mazowsza”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(38), styczeń 2011, s. 56-66, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3249.