Maxwell, N. „Od Wiedzy Do Mądrości: Czas Na Akademicką Rewolucję”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(38), styczeń 2011, s. 67-87, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3250.