Białoń, L., W. Aftyka, i K. Stańkowski. „Problemy zarządzania jakością kształcenia W Szkole wyższej”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(38), styczeń 2011, s. 107-22, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3252.