Nicewicz, E. „Alma Larea - włoskie doświadczenie W Badaniu Losu absolwentów”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(38), styczeń 2011, s. 168-7, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3256.