Gałkowski, Adam. „Od Redakcji”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(39), styczeń 2012, s. 5-7, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3257.