Moskalewicz-Ziółkowska, Elżbieta. „Kwalifikacje I Kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza - Opinie Uczelnianych Biur Karier”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(39), styczeń 2012, s. 15-33, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3259.