Macioł, Stanisław. „Kwalifikacje I Kompetencje absolwentów szkół wyższych - Perspektywa pracodawców”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(39), styczeń 2012, s. 34-54, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3269.