Drogosz-Zabłocka, Elżbieta, i Barbara Minkiewicz. „Jakie Kwalifikacje I Kompetencje absolwentów szkól wyższych Są Nam Potrzebne? Wywiady Z Pracodawcami Mazowsza”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(39), styczeń 2012, s. 55-80, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3271.