Zarzecki, Marcin. „Szkoły wyższe Mazowsza W Kreowaniu Gospodarki Opartej Na Wiedzy (GOW)”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(39), styczeń 2012, s. 81-94, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3272.