Olczak, Małgorzata. „Kreatywność Nauczyciela Akademickiego (na Podstawie Idei innowacyjności Romana Schulza)”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(39), styczeń 2012, s. 162-7, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3280.