Bykowski, Paweł, i in. „Absolwent Uczelni Technicznej Na Rynku Pracy - Na przykładzie Badań absolwentów Politechniki Gdańskiej Z Rocznika 2010”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(39), styczeń 2012, s. 182-93, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3282.