Gałkowski, A. „Od Redakcji”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(40), styczeń 2012, s. 5-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3283.