Gałuszka, M., i M. Wieczorkowska. „Gerontologia społeczna Jako Kierunek studiów Uniwersyteckich. Projekt Autorski Przygotowany W Zakładzie Socjologii UM W Łodzi”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(40), styczeń 2012, s. 125-46, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3297.