Jabłecka, J. „Od Redakcji”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1, styczeń 2015, s. 3, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4291.