Wnuk-Lipińska, E. „Jakość W Szkolnictwie wyższym - Mechanizmy Oceny”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1, styczeń 2016, s. 77-90, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4315.