Wójcicka, M. „Problemy drożności Systemu Edukacji”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2, styczeń 2016, s. 90-102, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4336.