Badań Naukowych, K. „Założenia Polityki Naukowej I Naukowo-Technicznej państwa. Cele, Priorytety, Finansowanie. Dokument rządowy przyjęty Przez Radę Ministrów Na Posiedzeniu W Dniu 20 Lipca 1993 R.”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(3), styczeń 2016, s. 5-20, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4338.