Wójcicka, M. „Akademicki - Nieakademicki”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(4), styczeń 2016, s. 5-14, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4348.