Gulczyńska, H., i M. Jastrząb-Mrozicka. „Wartość wykształcenia a dążenia Edukacyjne”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(4), styczeń 2016, s. 57-74, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4351.