Jastrząb-Mrozicka, M. „Sposoby Badania Opinii studentów O zajęciach Dydaktycznych”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(6), 1, s. 35-44, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4362.