Pastwa, M. „Edukacja W Polsce W świetle przeglądu OECD”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(6), styczeń 2016, s. 45-59, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4363.