Wnuk-Lipińska, E., i M. Wójcicka. „Przesłanki Budowy Systemu zewnętrznego Recenzowania jakości kształcenia W Polskich Uczelniach”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(6), styczeń 2016, s. 60-84, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4365.