Yorke, Mantz, i David McCormick. „Planowanie przeobrażeń Szkolnictwa wyższego - Inicjatywa Strategicznego Planowania Akademickiego (SAPLING)”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(6), styczeń 2016, s. 101-9, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4368.