Białecki, I. „Uwagi O Reformowaniu Szkolnictwa wyższego”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(6), styczeń 2016, s. 110-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4369.