Kaczyńska, E. „Mój Uniwersytet”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(6), styczeń 2016, s. 117-26, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4370.