West, P. W. „Finansowanie uniwersytetów: Wyzwanie Dla decydentów”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(9), styczeń 2016, s. 64-69, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4386.