Wagner, A. „Finansowanie Szkolnictwa wyższego: Nowe Mechanizmy, Nowe Problemy”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(9), styczeń 2016, s. 70-79, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4387.